1. Nauka wiary

Wiara jest miejscem, w którym coś ożywa i przechodzi od „to się stanie” do „to już jest zrobione”. Nie ufam, że używam mojej wiary, aby coś osiągnąć – to w Jezusie, który już użył JEGO wiary, aby ją zdobyć. Poprzez zmartwychwstanie Jezusa przenosimy się z królestwa możliwości do prawdopodobieństwa, w którym wiara nie ma już nadziei, ale jest pewnością.

3. Seeing The Unseen

When faced with challenging situations, is our focus of attention on the seen or the unseen? When people go through hardships, they only see those hardships based on an understanding of the natural world (seen). We must understand how to relate to the invisible world.